Veltījums

Es veltu šo vienkāršo darbu šiem cilvēkiem:

– manai sievai Kerolai, kura veica ar mani šo ticības gājumu;

– maniem lesbiešu un geju kristiešu draugiem, it īpaši no Eseksas Lesbiešu un geju kristiešu kustības grupas;

– tiem kristiešu draugiem, tai skaitā vairākiem draudzes valdes locekļiem baznīcā, kuru mēs apmeklējam, kas ar atvērtu prātu un sirdi uzklausīja, domāja un lūdza Dievu, un vēlāk padalījās ar piedzīvoto ar mūsu lesbiešu un geju draugiem;

– daudzajiem cilvēkiem, kuri ir veicinājuši manu domāšanu rakstveidā un mutvārdos;

– kā arī Dugijam, gejam, kurš bija pietiekami drosmīgs, lai atnāktu un dalītos ar savu dzīves pieredzi mūsu metodistu mācību grupā, un kura ieguldījums bija tik svarīgs, palīdzot mums un veicinot mūsu izpratni;

– visbeidzot un galvenokārt, mūsu Kungam, kurš aicināja un pacietīgi veda mani cauri bailēm un bažām līdz mīlestības un atbalsta kalpošanai tiem cilvēkiem, kuri bieži vien kā Viņš tiek nicināti un noraidīti.

 
Šī grāmata ir rakstīta ar cerību, ka tas, ko esmu iemācījies, var palīdzēt tuvināt to dienu, kad bailes, neziņa un nepareizi pieņēmumi vairs neietekmēs Baznīcu, lai turētu daudzus lesbiešu un geju kristiešus pa gabalu. Viņiem ir daudz ko dot, un viņi vēlas daudz dot, un viņi ir dziļi sāpināti par noraidījumu, ko viņi tik bieži cieš.

Lūdziet lasot! Lūdziet ar līdzjūtību, lai Dievs Jums palīdzētu iejusties viņu ādā, kā Kristus iejutās mūsu, – uztvert to, ko nozīmē būt homoseksuālam un cik daudz šī vienkāršā atšķirība ietekmē viņu dzīvi. Lūdziet, lai jūs lasītu Bībeli ar atvērtu prātu un sirdi par šo jautājumu, un ļaujiet mīlestības un patiesības Kungam jūs vadīt, ja nepieciešams, domāt jums, iespējams, neiedomājamo – par jauno patiesību, ko Dievs vēlas jums dot, tāpat kā viņš to deva Pēterim Apustuļu darbu 10. nodaļā.

Lai Dievs jūs svētī jūsu ticības svētceļojumā tā, kā Viņš ir svētījis mani!

 
Džordžs Hopers