Bībele – ieskats

Tagad mēs varam turpināt Bībeles izpēti, bruņojušies ar dažiem faktiem, kas mums jāatceras:

  • īsto homoseksuāļu dabiskā pieķeršanās vai seksuālā pievilcība ir vērsta pret tā paša dzimuma pārstāvjiem un parasti tiek izpausta attiecībā uz citiem homoseksuāļiem. Tāpat kā heteroseksuāļi, viņi neizvēlas savu seksuālo orientāciju – tā ir viņu dabas sastāvdaļa, un to nevar mainīt;
  • heteroseksuāļi, kas iesaistās viendzimuma seksuālās darbībās (un tādu ir daudz, ja var ticēt aptaujām), nav homoseksuāļi.

Mūsu mērķis ir pārbaudīt to cilvēku apgalvojumu, kuri uzskata, ka Bībele skaidri un nepārprotami nosoda homoseksualitāti. Jo tas, ko es atklāju, izlasot Bībeli ar atvērtu prātu un sirdi un ar labākām zināšanām par homoseksualitāti, bija kaut kas pavisam atšķirīgs.

Tā, protams, nosoda jebkuru, vai tas būtu heteroseksuālis vai homoseksuālis, kurš iesaistās jebkāda veida seksuālā uzvedībā, kura ļaunprātīgi izmanto iesaistītās puses, iznīcina vai mazina iesaistīto personu pašcieņu. Bet vai tā kaut ko pasaka par iedzimto seksualitāti, ko mēs saucam par homoseksualitāti, kas, kā mums tagad ir zināms, ir vienkārši seksuālā orientācija, kas ir dota homoseksuāļiem un kas izpaužas kā pievilcība uz paša dzimuma pārstāvjiem? Un it īpaši, vai tai ir kaut kas sakāms par homoseksuālo cilvēku – sieviešu un vīriešu – patiesi mīlošu seksuālo izpausmi uzticīgu un stabilu attiecību ietvaros?

Mēs izskatīsim katru Bībeles pantu, kas tiek pielietots homoseksuāļu nosodīšanai, taču tikai pēc tam, kad īsumā pārskatīsim galvenās Bībeles daļas, kas tiek izmantotas, apspriežot šo jautājumu. Jo tie, kuri redz homoseksualitātes nosodījumu Bībelē, apgalvo, ka teksts ir skaidrs un nepārprotams. Tomēr, kad mēs skatāmies uz homoseksualitātes jautājumu kontekstā, mēs redzam, ka situācija ir diezgan atšķirīga, vismaz tur, kur homoseksuāla mīlestība tiek izpausta mīlošās, uzticīgās, stabilās attiecībās. Jēzus bieži atklāja lietas citā gaismā, un Viņš tā dara arī šeit. Netiesājiet, lai jūs netopat tiesāti (Mt. 7:1–2; Jņ. 3:16–17).

Tagad dosimies aizraujošā ceļojuma pirmajā daļā! Tas sākas ar interesantu, patiešām pārsteidzošu novērojumu, ko es izdarīju, izlasot Bībeli un meklējot atsauces un kontekstu šajā jautājumā.

Es aplūkoju dažas svarīgākās Bībeles daļas, kas satur daudzus no likumiem, uz kuriem ir balstītas lielās civilizācijas. Es vēlējos redzēt, vai šīs galvenās nodaļas satur kaut ko par homoseksualitāti.

– Vai kaut kas ir minēts 2. un 5. Mozus grāmatā, kuras abas satur desmit baušļus, Derības grāmatu un daudzus citus likumus?

– Vai kaut kas ir minēts Jēzus, Dzīvā vārda, evaņģēlijos?

Ja homoseksualitāte (kā, piemēram, laulības pārkāpšana un prostitūcija) ir viens no lielajiem morāles jautājumiem Bībelē, kā daži uzskata, es neapšaubāmi sagaidītu atrast norādījumus attiecībā uz to šajās dižajās grāmatās! Es piefiksēju katru tur sastopamo atsauci uz seksuālo grēku, un te ir tas, ko es atradu:

2. Mozus grāmata

2. Mozus Grāmata 20:1–17
Vai ir kaut kas minēts starp Desmit baušļiem, Dieva sniegtajiem lielajiem likumiem sakārtotai, gādīgai sabiedrībai? Nav ne vārda – bet laulības pārkāpšana ir minēta 14. pantā un iekāre 17. pantā.

2. Mozus Grāmata 20:22–23:33
Vai ir kaut kas minēts Derības grāmatā, kas ir tieši saistīta ar Desmit baušļiem? Jaunavas pavedināšana ir minēta 22:16. pantā un sekss ar dzīvniekiem – 22:19. pantā, citādi ne vārda!

Tas nozīmē, ka nedz tieši, nedz netieši 2. Mozus grāmatā – šajā lielajā Likumu grāmatā – nav nevienas atsauces uz homoseksualitāti!

5. Mozus grāmata

Šī grāmata satur “likumu atkārtojumu” (grieķu valodā tās nosaukums “deiteronomija” veidots no vārdiem deuteron – “otro reizi” un ho nomos – “likums”). Tomēr tā dažos veidos atšķiras no 2. Mozus grāmatas.

5. Mozus grāmata 5:6–21
Desmit baušļi satur tos pašus aizliegumus par laulības pārkāpšanu 18. pantā un par iekāri 21. pantā – bet joprojām nekā par homoseksualitāti.

5. Mozus grāmata 12:1–26:19
Derības grāmata šeit ir daudz garāka nekā 2. Mozus grāmatas versijā. 22. nodaļas 20.–30. pantā ir atsauces uz tādiem seksuālajiem grēkiem kā laulības pārkāpšana, iekāre, piegulēšana, izvarošana un incests. Vēl ir atsauce uz vīriešu viendzimuma grēku 23:18. pantā, kas Karaļa Džeimsa versijā ir aplami iztulkota šādi:
“Lai starp Israēla bērniem nebūtu sodomītu.” (1965. g. latviešu Bībeles tulkojumā – “Lai nebūtu netiklu vīru Israēla dēlu vidū”.)

Šī un tai līdzīgas atsauces Ķeniņu grāmatā ir piemēri tam, kā Karaļa Džeimsa versija ir radījusi sajukumu un nodarījusi ievērojamu kaitējumu homoseksuāļu tēlam.

Ebreju vārds קדש (kadeš jeb “nodalītie”), kas ir iztulkots kā “sodomīti” KJV, faktiski attiecas uz tempļa vīriešu dzimuma prostitūtām, kas piedalījās nīstā seksuālā praksē, kas saistīta ar auglības kultu Kānaānas iedzīvotāju vidū.

Mūsdienu korektākās Bībeles versijas izlabo šo kļūdu. Ieskatieties, piemēram, 5. Mozus grāmatā 23:17 NIV, kur stāv rakstīts:
“Israēlietim [..] nebūs tapt par tempļa prostitūtu.” (2012. g. latviešu Bībeles tulkojums – “Lai nav neviens Israēla dēls tempļa prostitūta”.)

5. Mozus grāmata 27:11 un nākamie panti
Te ir atrodamas Mozus pavēstītās svētības un lāsti, pirms izraēlieši iegāja Apsolītajā zemē. Pie lāstiem viņš pieskaita incesta un zoofīlijas seksuālos grēkus (27:20–23). Taču šeit vai jebkurā citā 5. Mozus grāmatas daļā patiesā mīlestībā izpausta homoseksualitāte netiek minēta.

Četri evaņģēliji

Un kā ir ar Evaņģēlijiem? Jēzus, Dzīvais Dieva Vārds, neapšaubāmi būtu kaut ko teicis, ja homoseksualitāte būtu grēcīga un ļauna.

Jēzus katrā ziņā ir minējis dažus seksuālos grēkus, it īpaši laulības pārkāpšanu un iekāri (lai gan Viņš atturējās no Likumā minētās stingrās nostājas).
Bet par homoseksualitāti Viņš neteica ne vārda – itin nekā!

Un, spriežot pēc manas pieredzes ar homoseksuālajiem kristiešiem, Jēzus būtu aicinājos tos kā savus draugus, tāpat kā Viņš vedinājis darīt mani.

Pārsteidzošs secinājums

Tas, protams, ir gana pārsteidzoši, ka galvenajās Bībeles nodaļās, kas satur likumus, kuri ir lielo civilizāciju pamatu pamats – 2., 5. Mozus grāmatās un evaņģēlijos – homoseksualitāte nav pieminēta (ar kuru, protams, mēs saprotam dotumu, ka lesbietes un geji izjūt pievilkšanu uz sava dzimuma pārstāvjiem un tā izpaužas mīlošās un atbildīgās attiecībās ar mīļoto cilvēku).

Tagad detalizēti izskatīsim tos Bībeles pantus, kuros, pēc dažu kritiķu domām, homoseksualitātes nosodīšana tiek pausta tiešā vai netiešā veidā.