Bībeles versijas

Grāmatā ir izmantotas šādas Bībeles versijas:

 • Revised Standard Version (Rediģētā standarta versija)
  • Division of Christian Education of the National Council of Churches of Christ in the United States of America
  • British & Foreign Bible Society
 • New Revised Standard Version (Jaunā rediģētā standarta versija)
  • Division of Christian Education of the National Council of Churches of Christ in the United States of America
 • Good News Bible (Labās vēsts Bībele)
  • American Bible Society
  • The Bible Societies
 • New International Version (Jaunā starptautiskā versija)
  • International Bible Society
 • Jerusalem Bible (Jeruzalemes Bībele)
  • John Cardinal Heenan (Romas Katoļu baznīcas vārdā)
 • King James Version/Authorised Version (Karaļa Džeimsa versija/Autorizētā versija)
  • autortiesības pieder Apvienotajai Karalistei

Bībeles latviešu versijas:

 • Bībele. 1965. gada izdevuma rediģētais teksts, Latvijas Bībeles biedrība (1965, 1998) ISBN 9984-9087-2-0
 • Bībele ar deiterokanoniskajām grāmatām, Latvijas Bībeles biedrība (2012) ISBN 978 9984 834 44 3