Par autoru

NEGRIBĪGAIS GĀJUMS...
TICĪBAS SVĒTCEĻOJUMS NO HOMOFOBIJAS LĪDZ KRISTĪGAJAI MĪLESTĪBAI 1997
Džordžs S. E. Hopers (George S. E. Hopper)

Par iekļaujošu kristietību!

"Negribīgais gājums" ir stāsts par ticības svētceļojumu, kuru veica evaņģēliskais sludinātājs Džordžs Hopers un viņa sieva Kerola, abi dedzīgi kristieši, no homofobijas līdz atbalstam un kristīgajai mīlestībai uz homoseksuāliem kristiešiem.

Džordžs ir pensionēts zinātnieks/inženieris, vietējais sludinātājs un iekļaujošais kristietis. Viņa sieva Kerola nomira 2002. gada jūnijā; viņiem ir bērni un mazbērni.

No negatīvās nostājas pret seksuālajām minoritātēm Džordžs 1992. gadā nonāca līdz vienkāršas draudzības, atbalsta un kristīgās mīlestības kalpībai, it īpaši lesbiešu un geju kristiešiem. Kerola drīz pievienojās, un viņi ieguva daudz labu kristiešu draugu no geju kopienas.

Kāpēc tā notika? Viņi nav homoseksuāļi, un neviens no viņu ģimenes un radiem nav tāds.

"Negribīgais gājums" stāsta, kā tas notika un kas ir mainījies kopš 1996. gada, kad Džordžs pabeidza šo grāmatu.

Grāmata ir nonākusi līdz daudziem cilvēkiem vairākās angliski runājošās pasaules daļās, un tie, kuri vēlējās, lai tā būtu pieejama viņu pasaules daļā, ir iztulkojuši to citās valodās. Tā ir palīdzējusi un iedrošinājusi daudzus seksuālo minoritāšu kopienas pārstāvjus, kuri atradās konflikta situācijā ar savu ticību un seksualitāti, un citus, kuri bija nolēmuši atmest ar roku; tāpat arī homoseksuālu kristiešu vecākus, kam ir grūti samierināties vai saprast; un "hetero" kristiešus un citus, kam ir grūtības saprast homoseksualitāti ticības vai morāles kontekstā. Džordžs un Kerola ir saņēmuši daudz vēstuļu un atsauksmju par to, cik daudz "Negribīgais gājums" ir palīdzējis; daudzas vēstules riesušas asaras viņu acīs.

Tāpēc Džordžs vēlas, lai citiem, kuri, iespējams, nav dzirdējuši par to vai lasījuši to, būtu iespēja to izdarīt. Ja uzskatāt, ka šī grāmata ir noderīga, varbūt vēlēsieties pastāstīt par to citiem.

Šī grāmata ir atdevusi homoseksuāļiem, no kuriem daudzi kļuvuši par autora labiem kristīgiem draugiem, pašapziņu un pārliecību, ka Dievs viņus lolo, – šīs lietas nekad nedrīkstēja būt viņiem atņemtas. Lai gan daudzas klajas netaisnības, kas ietekmē homoseksuālo cilvēku dzīvi, pamazām tiek novērstas, viņi aizvien tiek ievainoti ar neiecietību un aizspriedumiem. Pastāv mājas lapas ar patiesi aizskarošu saturu pret homoseksuāļiem, dažas no tām nāk no tā sauktajiem „kristiešu” garīdzniekiem, it sevišķi no "tele-evaņģēlistiem".

Šīs grāmatas galvenais mērķis ir iedrošināt tos, kas jūtas aizvainoti, un tos, kas viņus mīl. Arī izaicināt un izglītot, izmantojot autora pieredzi un Bībeles sapratni, tos, kuri kā Pēteris (Apustuļu darbi 10) ir gatavi atvērt savus prātus patiesībai par vajātiem cilvēkiem, kas ir Dieva mīlēti.

Kā Dienvidāfrikas atvaļinātais Arhibīskaps Dezmonds Tutu ir teicis: "Noliegt to, ka viņi ir Dieva bērni, būtu gandrīz lielākā Viņa zaimošana."

Autors tic Kristus evaņģēlijam, kura kodols ir Dieva mīlestība uz visiem cilvēkiem. Evaņģēlijs sniedz samierinājumu starp Dievu un visu Viņa radību, jaunu dzīvi, mīlestību un cerību.

Džordža vīzija un lūgšana ir par iekļaujošu, nenosodošu sabiedrību un baznīcu (kurš metīs pirmo akmeni?), kurā visi, kas ciena citus, ir aicināti pievienoties

Baznīcas kopienai un kopīgi atklāt, ko mūsu dzīvē un attiecībās nozīmē "mīlestība" – Jēzus mācības stūrakmens.

Lai Dievs dod Jums mīlestību, mieru un prieku!