Katoļu laju ticīgo organizācijas mudina svētīt homoseksuālus pārus, bet ne laulāt

Katoļu laju ticīgo organizācijas mudina svētīt homoseksuālus pārus, bet ne laulāt
© Jörg Sarbach (dpa)

Kopš 2017. gada 1. oktobra lesbiešu un geju pāriem Vācijā ir atļauts arī precēties. Ko tas nozīmē baznīcu attīstībai? Vācu katoļticīgo centrālā komiteja atbalsta “cieņas zīmi”.

Pēc tā saucamā “laulības visiem” likuma stāšanas spēkā katoļu laju organizācijas ir pieprasījušas no Vācijas Bīskapu konferences vadlīnijas homoseksuālo pāru svētīšanai. “Geji un lesbietes nav otrās šķiras kristieši,” Vācijas preses aģentūrai sacīja reformu grupas “Mēs esam baznīca” (Wir sind Kirche) pārstāvis Magnuss Lukss. “Dieva svētība pienākas visiem cilvēkiem, un nedrīkst būt atkarīga no viena bīskapa.” Arī Vācu katoļticīgo centrālā komiteja (ZDK) aicināja Baznīcu svētīt homoseksuālos pārus.

“Mums ir nepieciešams kristīgās cieņas signālu viendzimuma pāriem,” teica laikrakstam “Passauer Neue Presse” Vācu katoļticīgo centrālās komitejas prezidents, Tomass Šternbergs. Tomēr savstarpēji mīlošo cilvēku svētību nedrīkstot sajaukt ar laulību starp sievieti un vīrieti.

“Mēs esam baznīca”: vadlīnijas svētībai

“Mēs esam baznīca” grupas pārstāvis Lukss teica, ka tas esot ļoti svarīgi, ka Bīskapu konference izstrādātu pamatnostādnes homoseksuālu pāru svētīšanai. Jaunais laulības vienlīdzības likums esot “pašsaprotams signāls”, ka neviens nedrīkst tikt diskriminēts seksuālās orientācijas dēļ. “Baznīcas vadība rīkotos pareizi, ja tā atmestu savu pretestību, un uzņemtos atbildību visā pasaulē.”

Šā gada 1. oktobrī tā saucamais “laulība visiem” likums stājās spēkā, un geju un lesbiešu pāriem nu ir atļauts precēties civilā ceremonijā Vācijā. Vācijas Bīskapu konferences pārstāvis atteicās komentēt laju ticīgo organizāciju paziņojumu nedēļas nogalē.

Katoļu baznīcas atrunas

Katoļu baznīca izteica stingrus iebildumus pret “laulību visiem”. Bīskapu konferencei laulība esot “dzīves un mīlestības kopība starp vīrieti un sievieti, kas principā ir mūža savienība ar pamatiespēju dzīvības turpinātībai,” sacīja Vācijas Bīskapu konferences priekšsēdētājs kardināls Reinhards Markss Minhenē.

Vācijas Evanģēliski-luteriskajai baznīcai (EKD) nav iebildumu pret “laulību visiem”. Vairākās evaņģēliskajās draudzēs homoseksuāliem pāriem pastāv iespēja saņemt no baznīcas svētību.

Avots: https://www.domradio.de/themen/glaube/2017-10-01/katholische-laienorganisationen-draengen-auf-segnung-fuer-homosexuelle