Par mums

“Bet no Dieva žēlastības esmu tas, kas esmu” 1. Kor. 15:10

“Geji, lesbietes, biseksuāli un transdzimuma cilvēki ir tik daudzu ģimeņu daļa. Tie ir cilvēces daļa. Tie ir Dieva ģimenes daļa” – Dezmonds Tutu, arhibīskaps, Nobela prēmijas laureāts.

“Gaismas stars” ir kristiešu grupa, kuras biedri tic, ka Jēzus Kristus ir pasaules Gaisma, un ka ikviens cilvēks nes sevī šīs dievišķās Kristus gaismas stariņu. Tā iet mums līdzi, priecājas par mums un ar mums, rāda ceļu un mierina grūtajos brīžos.

Diemžēl daži citi kristieši uzskata, ka Kristus Gaisma neatstarojas visos cilvēkos. Tie dala pasauli grēcīgos un taisnīgos cilvēkos, un ir pārliecināti, ka homoseksuālajiem cilvēkiem nav vietas Dieva valstībā, jo viņi ir grēcīgi.

Mēs ticam, ka grēks ir izvēle, bet cilvēka seksuālā orientācija – nav. Tāpēc esam izveidojuši šo mājaslapu, lai paustu mūsu credo pārējiem – tiem, kas vēlas ar mums runāt un uzzināt ko jaunu par savu ticību, un tiem, kuriem ir vajadzīgs atbalsts, jo jūtas nesaprasti, atstumti vai aizvainoti citu kristiešu un/vai baznīcu rīcības dēļ.

Viens no cilvēces izcilākajiem garīgajiem līderiem Mahatma Gandijs izteicās kādreiz par kristietību sekojoši: “I like your Christ, I don’t like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ” (Man patīk jūsu Kristus, man nepatīk jūsu kristieši. Jūsu kristieši ir tik atšķirīgi no jūsu Kristus). Raugoties uz Baznīcas asiņaino un brutālo pagātni, kā arī uz mūsdienām, diemžēl ar skumjām un kaunu ir jāsaka, ka Gandijam ir taisnība.

Taču mēs vēlamies būt tuvāki Kristum. Mēs vēlamies veidot Baznīcu, kura ir atvērta visiem cilvēkiem, lai tajā cilvēki justos brīvi, aicināti un mīlēti, neraugoties uz viņu dažādām atšķirībām. Mēs negribam Baznīcu, kas atstumj, liekuļo un nomāc. Baznīcai jāpastāv cilvēku dēļ, nevis otrādi.

Viens no galvenajiem šīs mājaslapas izveidošanas mērķiem ir Džordža Hopera (George Hopper) grāmatas “Negribīgais gājums” (Reluctant Journey) latviešu valodas versijas publicēšana. Šī grāmata tapa 20. gadsimta deviņdesmito gadu beigās, un mūsu skatījumā ir ļoti aktuāla Latvijas sabiedrībai tieši mūsdienās. Hopers ir rūpīgi izstudējis homoseksualitātes jautājumu kristīgajā kontekstā. Tā ir lielisks informācijas avots, kas ir rakstīts vienkāršā valodā, lai tieši uzrunātu lajus (ierindas kristiešus), nevis akadēmiķus.

Grupa “Gasimas stars” ir Eiropas LGBT kristiešu Foruma (EF) ilggadēja dalībniece. EF ir ekumēniska kristiešu organizācija, kas apvieno vairākas seksuālo minoritāšu grupas no daudzām Eiropas valstīm. Tā darbojas galvenokārt LGBT kristiešu atbalstam Eiropā un diskriminācijas izskaušanai. Šī mājaslapa un Džordža Hopera grāmatas tulkojums ir tapuši ar EF un Arcus Foundation atbalstu.

Tas būtu īsumā par mums. Ceram, ka šajā mājaslapā izlasītā informācijas būs Jums noderīga. Ja Jums rodas jautājumi, droši sazinieties ar mums (sadaļā kontakti).

Nobeigumā iedvesmojošs citāts no anglikāņu mācītāja un aparteīda pretinieka Maikla Lepslija ( Michael Lapsley ) (Dienvidāfrika) runas Pasaules baznīcu Padomes 10. asamblejā Dienvidkorejā: “Šodien es, kā kristietis, kā mācītājs, vēlos sacīt LGBTI kopienai, ka es dziļi nožēloju to daļu no jums gadsimtiem sagādātajām sāpēm, par ko ir atbildīgi mēs, ticīgie. Man ir sapnis vēl manas dzīves laikā sadzirdēt līdzīgas atvainošanās, kas izteiks mūsu lielisko reliģisko tradīciju līderi.”

Mēs pievienojamies mācītāja Lepslija izteiktajai cerībai.
Ļaujiet Jūsu Kristus Gaismas stariņam mirdzēt un saņemiet Dieva svētību!

Vienmēr atceries, ka Dievs tevi mīl tādu, kāda/s esi pat tad, ja tu viņu nemīli, jo tu esi Viņa bērns, un vecāki savus bērnus mīl, lai arī kādi tie būtu. Iegaumē, Dievs Tevi mīl, lai arī ko citi teiktu.